اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران را بهتر بشناسیم

اعضای اتحادیه

اتحادیه صادر کنندگان خشکبارایران به عنوان یک تشکل و زیر مجموعه اتاق بازرگانی ایران ، در تلاش برای توانمندی ، اطلاع رسانی و اتصال اعضای مجموعه به بازارهای جهانی و هموار سازی این مسیر برای اعضا میباشد

سازمان دهی

اتحادیه صادرکنندگان خشکبارایران ، در تلاش برای ساماندهی ، حفظ و حمایت صادرات خشکبار و منافع اعضای اتحادیه ، همچنین هموارسازی مسیر برای صادر کنندگان ، تولید کنندگان و مصرف کنندگان خشکبارایران در سراسر جهان ، میباشد

اهداف اتحادیه

ساماندهی و تقویت و توسعه صادرات خشکبار ایران ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار ، ایجاد اتحاد و هماهنگی بین صادرکنندگان خشکبار کشور ، بهبود کیفیت محصولات صادراتی خشکبار و افزایش قدرت رقابت آن با سایر کشورها در بازارهای جهانی

اخبار اتحادیه

ثبت نظام انجیر دیم استهبان در جیاس فائو

نظام میراثی باغات انجیر دیم استهبان به عنوان چهارمین نظام میراثی کشاورزی بااهمیت جهانی (جیاس) ایران و هفتاد و پنجمین نظام جیاس در فائو ثبت جهانی شد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی در بازتاب خبر موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهادکشاورزی به عنوان ...

امضا پروژه همکاری‌های فنی پسته (TCP) بین ایران و فائو

سند پروژه همکاری‌های فنی پسته (TCP) بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) امضا شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، پروژه همکاری‌های فنی پسته بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در راستای ساماندهی و استانداردسازی ...

نمایشگاههای بین المللی ، داخلی ، همایش ها و کنفرانس ها

حامیان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار