جلسه پیشگیری وکنترل آفلاتوکسین پسته صادراتی به اتحادیه اروپاجلسه ای پیرو تکمیل مذاکرات در راستای اجرائی شدن مفاد بند(4)تصمیمات جلسه نهایی نمودن دستورالعمل پیشگیری وکنترل آفلاتوکسین پسته صادراتی به اتحادیه اروپا در دفتر اتحادیه مورخ 1402/11/09 به ریاست آقای محمد رضا فرشچیان… با حضور خانومها ، فاطمه حسینی (سازمان حفظ نباتانت سلامت) ، هدی عسگراولادی (مدیر عامل شرکت صادراتی حساس) ، نرگس عبدلی (رئیس اداره ارزیابی سازمان غذا و دارو) و آقایان ، مجید بازیان (عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار) ، غلامرضا ضیائی (رئیس گروه ترویج تولیدات کشاورزی) ، سعید ساروئی (معاون مدیر کل دفتر توسعه صادرات) ، حسین هداوند (معاون مدیر کل دفتر گرمسیری) ، ایرج ملکی (مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات) ، روح ا.. اسبو (هیات علمی موسسه پیراپزشکی تحقیقات کشور) ، به صورت حضوری و نیز آقایان بهروزآگاه و حسنی و مهرابی نمایندگان انجمن پسته به صورت آنلاین ، برگزار گردید و پس از چندین ساعت بحث و گفتگو، توافقاتی طی یک پیش نویس تهیه شد که در در روزهای آینده اعلام خواهد شد

حامیان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار