معرفی میز کارهای فعال در اتحادیه

ایجاد یک میز کار در صنعت خشکبار می‌تواند برای اهداف مختلفی از جمله سازماندهی و مرتب‌سازی ، پژوهش و تحقیق ، برنامه‌ریزی ، مدیریت ، بهبود کارایی و بهره‌ وری ، ارتباطات و همکاری ، اطلاعات و آمارهای مرتبط مفید باشد .

حامیان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار